پنج طرح چیدمان آشپزخانه

پنج طرح چیدمان آشپزخانه

پنج طرح چیدمان آشپزخانه

اندازهی اتاق و روش بهرهبرداری از فضا به میزان تحرک افراد خانواده در نحوهی چیدمان آشپزخانهی شما مؤثرند. زمانی که نقشهی کف اتاق را کامل کردید، احتمالاً بهترین چیدمان مشخص میشود؛

1. مدل (L) شکل و جزیرهای

مدل (L) شکل به صورت دو ضلع یک مثلث چنان طرح مهندسی ارائه میدهد که نیمی از فضای آشپزخانه برای میز نهار خوری خالی میماند. اگر فضای خالی دارید، شبه جزیرهی دیگری بسازید که تا فضای مرکزی ادامه داشته باشد. این محیط میتواند برای صرف غذا هم استفاده شود.

مدل-گالی-آشپزخانه

2. مدل گالی - طراحی داخلی آشپزخانه

مدل گالی طرحی مطلوب برای آشپزخانه حرفهای است که در آن کابینتها در اطراف است و راهرویی بین آنها قرار دارد. این طرح برای محیطی کوچک کارایی دارد (به شرطی که فضای کافی برای رفت و آمد در وسط داشته باشد) و محیط آشپزی مطلوبی را به همراه سطوحی مناسب و مکان کافی برای انباری فراهم میکند. سعی کنید وسایل اصلی مثل گاز و ظرفشویی و محل آمادهسازی غذا از همدیگر فاصله داشته باشند تا دو آشپز بتوانند همزمان در آن کار کنند، همچنین از کابینتهای کشویی که مانع رفت و آمد در آشپزخانه میشود، استفاده نکنید.

مدل یک دیواره-آشپزخانه

3. مدل آشپزخانهی یک دیواره – طراحی داخلی آشپزخانه

این راه حلی مناسب برای آشپزخانههای کوچک است، زیرا همه چیز روی دیوار نصب میشود. برای نصب کابینتها و وسایل و پیشخوان در چنین فضای محدودی، به طراحی خوب و مناسب نیاز دارد. اگر وسایلتان بسیار است، آنها را روی هم بچینید، اگر هم نیاز به انباری بزرگ دارید، از کابینتهای دیواری استفاده کنید. ظرفشویی و اجاق طوری کنار هم قرار گیرند که فضایی در هر طرف آنها برای آشپزی باشد. حتی بهتر آن است که از پیشخوان‌های متحرک استفاده کنید.

تا زمانی که اجاق و ظرف شویی مورد استفاده نیستند بتوانید با قرار دادن پیش خوان روی آنها از آن فضا هم استفاده کنید. چنانچه بخواهید نقشهتان جمعوجور به نظر برسد، جلوی دیوار آشپزخانه درهای کرکرهای کشویی با دیوارهای کشویی نصب کنید (این راه حل زمانی مناسب است که محیط آشپزخانهی شما وصل به اتاق دیگر باشد).

مدل-یو-شکل-آشپزخانه

4. مدل (u) شکل

این مدل در آشپزخانههای کوچک و بزرگ مرسوم است که فضای انباری و سطوح کار بسیاری به شمار میدهد، اما برای کارهای دیگر، فضا بسیار محدود است. در این مدل باید سعی کنید در دو گوشهی طرح خیلی فضا را هدر ندهید. نصب کابینتهای بزرگ (با درهای لولایی برای دسترسی آسان) و استفاده از آنها برای جای دادن وسایلی که چندان استفاده نمیشوند میتواند راه حلهای مطلوبی برای بهرهوری از گوشهها باشد.

دورپیج کابینت آشپزهانه

5. مدل کابینتهای دورپیچ

در آخرین طرح، کابینتها دور تا دور آشپزخانه قرار میگیرند. اگر فضای آشپزخانه به حد کافی بزرگ باشد، میز نهارخوری میتواند در وسط قرار گیرد و اگر چشمانداز خوبی داشته باشد، حتی میتواند برای مهمانیهای دوستانه هم از آن استفاده کرد. با وجود این، در فضاهای کوچک، چنین آشپزخانههایی فقط زمانی کارایی دارند که فضایی برای کار و فعالیت در مرکز آن باشد.

برای مثال، اگر درهای کابینت کشویی یا تاشو نباشد، زمان بازشدن آنقدر فضای آشپزخانه را میگیرد که مجبور میشوید برای صرف غذا به جای دیگری بروید دقت کنید که احتمال دارد درهای کابینتها و وسایل مانع بازشدن یکدیگر در چنین آشپزخانههایی شوند. در این صورت بهتر است برای دسترسی آسانتر کابینتها را روی دیوار نصب کنیدحتما نگاهی به این مقالات بیندازید


محصولات مرتبط با مقاله


نظر

نظرتان را بگویید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.